ฝนดาวตก

ฝนดาวตก

ฝนดาวตก เจมินิดส์ กลุ่มดาวคนคู่ มองเห็นง่าย ไร้แสงจันทร์รบกวน ฝนดาวตก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (ทปท.) หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) เชิญชวนคนไทยร่วมชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์ หรือฝนดาวตกแฝด คืนนี้ 14 ธันวาคม จนถึงรุ่งเช้าวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เริ่มสังเกตได้ประมาณ 20.00 น. จนถึงรุ่งเช้า คาดว่าจะมีอัตราการดรอปเฉลี่ยสูงสุดหลังเที่ยงคืน ประมาณ 120 ถึง 150 ดวงต่อชั่วโมง ปรากฏว่าปีนี้เหมาะแก่การชมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นคืนที่ไม่มีแสงจันทร์รบกวน ผู้ที่สนใจสามารถสังเกตด้วยตาเปล่าในพื้นที่เปิดและมืดสนิทโดยไม่รบกวนแสง สามารถพบเห็นได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย นายศุภฤกษ์ ครูฮานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและการสื่อสารดาราศาสตร์ ท.บ. เปิดเผยว่า ฝนดาวตกเจมินิดส์ หรือ ฝนดาวตกกลุ่มดาวคู่ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-20 ธันวาคม ของทุกปี ศูนย์กระจายสินค้าตั้งอยู่รอบๆ กลุ่มดาวแฝด ปีนี้นักดาราศาสตร์ทำนายว่าอัตราการตกสูงสุดจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม หลังเที่ยงคืนถึงรุ่งเช้าวันที่ […]